Sekretær

Nina Elisabeth Roen

Nina Elisabeth Roen

Fødselsår: 1963 i Oslo, men flyttet til Jevnaker i 1982.
Yrkestittel: Hjelpepleier med kreftomsorg og lindrende pleie som spesialutdanning.
Nina har jobbet for Jevnaker kommune siden 1997, nå som konsulent med turnus og ressursstyring som arbeids oppgaver.
Sivilstatus: gift, tre voksne barn og fire barnebarn.
Interesser på fritiden: Nina er glad i familieliv, men også turer i skog og mark, kultur, spesielt musikk, og har et snev av strikkedilla.
Viktige politiske områder: Nina ble med i politikken fordi hun synes det er viktig å engasjere seg i bygda vår. Spesielt folkehelse for alle aldre, gode oppvekstkår og miljø og kultur er saker Nina er opptatt av.
Hun har tidligere også vært tillitsvalgt på arbeidsplassen og anser seg selv som positiv, omsorgsfull og omgjengelig.