Kasserer

Dagny Christin Sten

Fødselsår 1960. Sivilstand: Enke - 3 voksne jenter og 4 barnebarn. Yrkestittel: Rådgiver lov og avtaler i Fagforbundet. Utdanning/ Autorisert helsesekretær. Lang erfaring fra foreningsliv. Fylkestingspolitiker siden 2003. Tidligere sittet i kommunestyret en periode samt siste periode.
Interesser i fritiden: Tilbringe tid med barnebarn. Tur i skog og mark.
Politiske områder: Dagny er opptatt av et rettferdig arbeidsliv og en stilling å leve av. Jobbe mot sosial dumping.
Et velfungerende samfunn med et godt helsevesen som ivaretar oss fra 0-100 år Jevnaker skal være et godt sted å vokse opp med gode barnehager og skole.

Dagny Christin Sten