Styremedlem

Lill Helen Olimb

Lill Helen Olimb

Lill Helen representerer Østre Jevnaker arbeiderlag og har verv som materialforvalter.
Hun brenner for et bedre felleskap, effektiv integrering, bedre skole-, helse- og omsorgstjenester. Lill Helen kjemper også for at vi skal tilby mye bedre psykiatritjenester. I tillegg så kjemper hun for at arbeidslivet går i retning av flere faste ansettelser. I forhold til samferdsel så er et bedre kollektivtilbud en av de tingene som Lill Helen ønsker at Jevnaker skal nyte godt av i framtiden.