Nestleder

Marit Krogvold Eriksen

Fødselsår: 1997 Yrkestittel: Student på Universitetet i Sør-Øst-Norge på Hønefoss med jus som fag.

Interesser i fritida: Musikk, dans og fotball.

Viktige politiske områder: Klima/miljø og alt som handler om barn og unge (barnehage, skole, helse, kultur, idrett m.m.) er prioriterte områder.

Hva kjennetegner kandidaten?: Marit er ei jente med mye engasjement og hun er framtidsrettet og tenker positivt. Hun har som varamedlem til kommunestyret møtt en del siste valgperiode, og har derigjennom skaffet seg mye, viktig kompetanse.

Marit Krogvold Eriksen