Representant

Liv Marit Lien Glemmestad

Liv Marit Lien Glemmestad

Fødselsår: 1978

Yrkestittel: Adjunkt med tilleggsutdannelse. Studerer lærerspesialist i begynneropplæring.

Interesser i fritida: barnas aktiviteter med kulturskole, håndball og riding. Når snøen kommer er hytta på Hafjell et godt sted å være.

Viktige politiske områder: Hun er særlig opptatt av at barn og unge får trygge oppvekstvilkår og god helse. De trenger varierte muligheter for lek og utfoldelse samt sosialt samvær med jevnaldrende. Det må legges til rette for gode møteplasser og aktivitetsfremmende miljøer. Hun er også opptatt av at det må være en verdig og tilpasset eldreomsorg som imøtekommer den enkeltes behov.

Hva kjennetegner kandidaten: Liv Marit er en omsorgsperson som er engasjert og ærlig. Hun har bein i nesa og sier det hun mener. Hun er utadvendt og sosial, og liker gjerne friske diskusjoner. Hun er ansvarsbevisst og er ikke redd for å påta seg nye utfordringer.