Ordførerkandidat

Morten Lafton

Alder: 40 år Sivilstand: Gift med Bodil M. Ø. Lafton Familie: Felles datter på 4 år. Bodil har en gutt på 15 og en datter på 20. Utdanning/kompetanse: Handelskole, Befalskole – 5 år i forsvaret (1993-1998) med FN-tjeneste i Libanon i 1997. Politihøgskolen 1998-2001. Jobbet som miljøarbeider i samme periode, halv stilling, Akutt psykiati Ullevål Sykehus. Arbeid: Politibetjent – Jobber fra 7. april 2015 på Hønefoss politistasjon. Har jobbet i Oslo sentrum i to perioder og ved Gran og Lunner lensmannskontor i 8 år – frem til 7. april 2015. Hovedsakelig med forebygging (barn og unge). Har god erfaring med samarbeid politi-skole-barnevern. Interesser: Jakter mye om høsten, fisker mye om sommeren (lidenskapelig fluefisker). Trener også litt men er her mosjonist. Erfaring foreningsliv: Har liten erfaring med dette. Erfaring fagforening: Vært tillitsvalg for de ansatte ved Gran og Lunner lmk. Politiets fellesforbund. Ellers liten erfaring. Politisk erfaring: Har sittet i kommunestyret og formannskapet siste periode. Før dette hadde jeg ingen politisk erfaring. Hvilke saker/temaer er jeg mest opptatt av: Jeg er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår på Jevnaker. Hvordan vi i felleskap skal kunne få et trygt og godt oppvekstmiljø som ivaretar de utfordringer vi som kommune har. Barnehager, skoleutvikling og mestringsarenaer er de områdene jeg brenner mye for. Helhetlig forebyggende arbeid er nøkkelen til et godt og inkluderende samfunn.