Avtale om valgteknisk samarbeid med SV er inngått. Lars Magnussen blir ordfører.

6. oktober ble denne pressemeldingen sendt ut: Jevnaker Arbeiderparti og Jevnaker SV har i dag inngått avtale om valgteknisk samarbeid i forbindelse med konstituering av kommunestyret for perioden 2015-2019. Avtalen innebærer at Arbeiderpartiet både får ordføreren, Lars Magnussen, og varaordføreren, Trine Lise Olsson, mot å gi fra seg en plass i formannskapet, der Anne Paulsen og Bård Brørby fra SV får plass. Avtalen innebærer ikke noe formalisert politisk samarbeid, men partiene, som står svært nær hverandre politisk i mange saker, og har ulike synspunkter på noen saker, vil søke kontakt og samarbeid fra sak til sak.

original_1478643070_2457767

Det er i dag inngått avtale mellom Jevnaker Arbeiderparti og Jevnaker SV om valgteknisk samarbeid ved konstituering av kommunestyret i Jevnaker for kommunestyreperioden 2015-19.

Følgende felles liste, som vil gi 4 plasser i formannskapet, leveres inn foran valg av formannskap:

1. Lars Magnussen

2. Trine Lise Olsson

3. Bård Brørby

4. Anne Paulsen

5. Morten Lafton

6. Synne Munkerud

7. Kåre Johnny Pladsen

8. Dagny Sten

9. Kjetil Bredesen

10. Tommy Lafton

SV og Arbeiderpartiet forplikter seg til å stemme for denne lista og til å stemme på Lars Magnussen som ordfører og Trine Lise Olsson som varaordfører.

Avtalen innebærer ikke noe formalisert politisk samarbeid, men partiene tar sikte på å samarbeide fra sak til sak.

**********************************************************************************

Avtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

6. oktober 2015

For Jevnaker Arbeiderparti      For Jevnaker SV

  Odd Gunnar Heitun                    Anne Paulsen