Om Jevnaker Arbeiderparti

Jevnaker Arbeiderparti


Styret

  • Fødselsår: 1973 Yrkestittel: IKT-konsulent i Jevnaker kommune Interesser i fritida: Han er opptatt av friluftsliv, motorsykkel samt å være en god familiefar og følge opp sine to sønner på 19 og 17 år, hvor den ene er frisk og den andre sliter med noen ekstra utfordringer. Viktige politiske områder: Interessert i bygdeutvikling, inkludering og frivillighet. Det blir viktig i tiden framover for kommunen å bidra til av Jevnaker-bygda kan utvikle seg og blomstre ved å støtte opp om de mange og gode initiativ som skjer fra flere enkeltpersoner for tiden. Hva kjennetegner kandidaten?: Per Gunnar liker å delta i prosesser og er flink til å se mulighetene. Etter at han nå er ferdig med 14 år med dagpendling er han klar for å bruke energien sin på å å gjøre Jevnaker til et enda bedre sted å være for alle.

  • Astrid Ingeborg Bjørnerud

  • Fødselsår 1960. Sivilstand: Enke - 3 voksne jenter og 4 barnebarn. Yrkestittel: Rådgiver lov og avtaler i Fagforbundet. Utdanning/ Autorisert helsesekretær. Lang erfaring fra foreningsliv. Fylkestingspolitiker siden 2003. Tidligere sittet i kommunestyret en periode samt siste periode. Interesser i fritiden: Tilbringe tid med barnebarn. Tur i skog og mark. Politiske områder: Dagny er opptatt av et rettferdig arbeidsliv og en stilling å leve av. Jobbe mot sosial dumping. Et velfungerende samfunn med et godt helsevesen som ivaretar oss fra 0-100 år Jevnaker skal være et godt sted å vokse opp med gode barnehager og skole.

  • Fødselsår: 1963 i Oslo, men flyttet til Jevnaker i 1982. Yrkestittel: Hjelpepleier med kreftomsorg og lindrende pleie som spesialutdanning. Nina har jobbet for Jevnaker kommune siden 1997, nå som konsulent med turnus og ressursstyring som arbeids oppgaver. Sivilstatus: gift, tre voksne barn og fire barnebarn. Interesser på fritiden: Nina er glad i familieliv, men også turer i skog og mark, kultur, spesielt musikk, og har et snev av strikkedilla. Viktige politiske områder: Nina ble med i politikken fordi hun synes det er viktig å engasjere seg i bygda vår. Spesielt folkehelse for alle aldre, gode oppvekstkår og miljø og kultur er saker Nina er opptatt av. Hun har tidligere også vært tillitsvalgt på arbeidsplassen og anser seg selv som positiv, omsorgsfull og omgjengelig.

  • Marit Krogvold Eriksen

    Fødselsår: 1997 Yrkestittel: Student på Universitetet i Sør-Øst-Norge på Hønefoss med jus som fag. Interesser i fritida: Musikk, dans og fotball. Viktige politiske områder: Klima/miljø og alt som handler om barn og unge (barnehage, skole, helse, kultur, idrett m.m.) er prioriterte områder. Hva kjennetegner kandidaten?: Marit er ei jente med mye engasjement og hun er framtidsrettet og tenker positivt. Hun har som varamedlem til kommunestyret møtt en del siste valgperiode, og har derigjennom skaffet seg mye, viktig kompetanse.

  • Lill Helen Olimb

    Lill Helen representerer Østre Jevnaker arbeiderlag og har verv som materialforvalter. Hun brenner for et bedre felleskap, effektiv integrering, bedre skole-, helse- og omsorgstjenester. Lill Helen kjemper også for at vi skal tilby mye bedre psykiatritjenester. I tillegg så kjemper hun for at arbeidslivet går i retning av flere faste ansettelser. I forhold til samferdsel så er et bedre kollektivtilbud en av de tingene som Lill Helen ønsker at Jevnaker skal nyte godt av i framtiden.

Lokallag i Jevnaker Arbeiderparti