Om Jevnaker Arbeiderparti

Jevnaker Arbeiderparti


Styret

  • Fødselsår: 1973 Yrkestittel: IKT-konsulent i Jevnaker kommune Interesser i fritida: Han er opptatt av friluftsliv, motorsykkel samt å være en god familiefar og følge opp sine to sønner på 21 og 19 år, hvor den ene er frisk og den andre sliter med noen ekstra utfordringer. Viktige politiske områder: Interessert i bygdeutvikling, inkludering og frivillighet. Det blir viktig i tiden framover for kommunen å bidra til av Jevnaker-bygda kan utvikle seg og blomstre ved å støtte opp om de mange og gode initiativ som skjer fra flere enkeltpersoner for tiden. Hva kjennetegner kandidaten?: Per Gunnar liker å delta i prosesser og er flink til å se mulighetene. Etter at han nå er ferdig med 14 år med dagpendling er han klar for å bruke energien sin på å å gjøre Jevnaker til et enda bedre sted å være for alle.

  • Fødselsår: 1976 Sivilstand: gift, to barn. Yrkestittel: Psykolog, jobber innen psykisk helsevern for voksne i Vestre Viken. Utdannet ved Universitetet i Bergen. Interesser i fritida: Reiser, kultur, venner og familie, barnas fritidsaktiviteter, hund, fotball. Viktige politiske områder: Oppvekstvilkår for barn, unge og familier, forebyggende innsats, bostedsutvikling. Hva kjennetegner kandidaten?: Trønder. Flyttet til Jevnaker i 2005. Ragnhild er engasjert, tydelig og humørfylt. Ser i sin jobb mange konsekvenser av manglende tidlig innsats. Hun er opptatt av at barn og andre på Jevnaker skal ha tilgang til gode barnehager, skoler, helsetjenester og inkluderende fritidsaktiviteter.

  • Astrid Ingeborg Bjørnerud

  • Fødselsår: 1997 Yrkestittel: Student på Universitetet i Sør-Øst-Norge på Hønefoss med jus som fag. Interesser i fritida: Musikk, dans og fotball. Viktige politiske områder: Klima/miljø og alt som handler om barn og unge (barnehage, skole, helse, kultur, idrett m.m.) er prioriterte områder. Hva kjennetegner kandidaten?: Marit er ei jente med mye engasjement og hun er framtidsrettet og tenker positivt. Hun har som varamedlem til kommunestyret møtt en del siste valgperiode, og har derigjennom skaffet seg mye, viktig kompetanse.

  • Lill Helen Olimb

    Lill Helen representerer Østre Jevnaker arbeiderlag og har verv som materialforvalter. Hun brenner for et bedre felleskap, effektiv integrering, bedre skole-, helse- og omsorgstjenester. Lill Helen kjemper også for at vi skal tilby mye bedre psykiatritjenester. I tillegg så kjemper hun for at arbeidslivet går i retning av flere faste ansettelser. I forhold til samferdsel så er et bedre kollektivtilbud en av de tingene som Lill Helen ønsker at Jevnaker skal nyte godt av i framtiden.

  • Hege De Jong

  • Eivind Nygård

Lokallag i Jevnaker Arbeiderparti