Våre politikere

 • Morten Lafton

  Fødselsår: 1974. Sivilstand: Gift med Bodil M. Ø. Lafton. Familie: Felles datter i barneskolealder. Bodil har en sønn og en datter i tidlig voksenalder. Utdanning/kompetanse: Handelskole, Befalskole – 5 år i forsvaret (1993-1998) med FN-tjeneste i Libanon i 1997. Politihøgskolen 1998-2001. Arbeid: Politioverbetjent/Politikontakt ved Gran og Lunner lensmannskontor.– Har jobbet i Oslo sentrum og i Hønefoss. Deltok i Norges bidrag i Middelhavet 2017. Han har hovedsakelig jobbet med forebygging, barn og unge, og har lang erfaring med samarbeid politi-skole-barnevern. Interesser på fritiden: Jakt, to hunder og familien. Trener også litt, men er her mosjonist. Politisk erfaring: Har sittet i kommunestyret i to perioder og formannskapet en periode. Viktige politiske områder: Morten er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår på Jevnaker. Hvordan vi i sammen skal jobbe for et inkluderende, trygt og sterkere fellesskap for alle. Et sterkere fellesskap som gir alle en meningsfull hverdag med arbeid, gode skoler for barna, gode fritidstilbud, at vi får hjelp når vi trenger det og en verdighet i eldreomsorgen. Helhetlig forebyggende arbeid er nøkkelen til et godt og inkluderende samfunn. Hva kjennetegner ordførerkandidaten?: Morten er blid, målbevisst, ansvarlig og rettferdig. Han er svært samfunnsengasjert og har to perioder i kommunestyret bak seg. I tillegg er gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og tydelige lederegenskaper ord som beskriver Morten.

 • Fødselsår: 1984 Yrkestittel: Rådgiver/saksbehandler i Eiendomsdivisjonen, Kartverket Utdanning/kompetanse: Studert JUS og ledelse på Høyskolen i Sørøst-Norge (Nå Universitetet i Sørøst-Norge). Fritidsinteresser: Vår nye varaordfører-kandidat er ei aktiv jente på flere områder. Hun stortrives med familien rundt seg, veldig gjerne på turer i skog, mark og fjell. Hun rir aktivt og er i stallen så ofte det lat seg gjøre. Hun er svært glad i å trene, og er ivrig i fotballsporten, både som tidligere spiller og dommer. Politisk hovedfokus: Kristine ønsker gjennom sitt politiske engasjement å sette fokus på at Jevnaker kan prioritere å ha gode tjenester for barn/unge og for eldre og syke. Hun er dessuten bevisst på at Jevnaker i årene framover må arbeide for å få enda mer fart i næringslivet. I tillegg er Kristine også interessert i landbruk og husdyrhold. Arbeid: Seniorkonsulent i Eiendomsdivisjonen ved Kartverket siden 2006. Hovedsakelig saksbehandling av tinglysing. Hun er også aktiv som tillitsvalgt i NTL Kartverket, og har innehatt diverse posisjoner i styret siden 2008. Hva som kjennetegner kandidaten: De som kjenner vår nye varaordfører-kandidat Kristine sier at hun er jordnær, allsidig, ærlig, rett på sak, effektiv og målrettet.

 • Synne Munkerud

  Fødselsår: 1997 Yrkestittel: Student - Internasjonale studier med historie på Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer. Jobber i tillegg på Hadeland Glassverk når studiene tillater det. Interesser i fritida: Synne elsker å reise, gå på tur og være med venner og familie. Viktige politiske områder: Utvikling, skole og miljø. Synne brenner for at alle mennesker skal ha like muligheter og leve i et varmt samfunn. Hva kjennetegner kandidaten?: Synne er positiv, åpen og rettferdig. Hun har alltid vært samfunnsengasjert og har allerede en periode i kommunestyret bak seg.

 • Fødselsår 1965 Yrkestittel: Delelageransvarlig, bakgrunn fra salg, logistikk og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. Interesser i fritiden: Politikk, historie, motorsport og samfunnet generelt. Har noen styreverv jeg har mye glede av. Viktige politiske områder: Næringsliv, regional utvikling, frivillighet og skole/oppvekst. Spesielle kjennetegn: Tror det kan læres noe nytt hver dag. Positiv og fremoverlent med sterk rettferdighetssans. Tror på det gode i menneskene, og er født optimist! Har en periode bak seg i Kommunestyret og har profilert seg som en tydelig og aktiv representant. Har også erfaring fra idrettspolitikk på forbundsnivå. Har et stort nasjonalt nettverk i alle samfunnslag.

 • Fødselsår: 1981 Sivilstaus: Gift, tre barn i barnehage og barneskole. Yrkestittel: Politioverbetjent, etterforskning av seksuelle overgrep og vold mot barn. Interesser på fritiden: Cecilie bruker mesteparten av fritiden sammen med sin mann og deres tre barn. Liker å reise, trening og friluftsliv. Viktige politiske områder: Cecilie er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår; barnehage, skole, fritidstilbud og folkehelse er derfor viktige områder. Hva kjennetegner kandidaten?: Cecilie har ingen politisk erfaring, men har gjennom andre verv opplevd å ha en reell mulighet til å påvirke, og har derfor engasjert seg i politikken. Cecilie har bakgrunn fra Hæren, i Kriminalomsorgen og har de 10 siste årene jobbet i politiet. Hun har gjennom jobben sett verdien av godt tverretatlig samarbeid, tidlig innsats og lavterskel tilbud i kommunen. Hun tror på at ett godt nærmiljø er viktig for både barn og voksne.

 • Fødselsår: 1973 Yrkestittel: IKT-konsulent i Jevnaker kommune Interesser i fritida: Han er opptatt av friluftsliv, motorsykkel samt å være en god familiefar og følge opp sine to sønner på 21 og 19 år, hvor den ene er frisk og den andre sliter med noen ekstra utfordringer. Viktige politiske områder: Interessert i bygdeutvikling, inkludering og frivillighet. Det blir viktig i tiden framover for kommunen å bidra til av Jevnaker-bygda kan utvikle seg og blomstre ved å støtte opp om de mange og gode initiativ som skjer fra flere enkeltpersoner for tiden. Hva kjennetegner kandidaten?: Per Gunnar liker å delta i prosesser og er flink til å se mulighetene. Etter at han nå er ferdig med 14 år med dagpendling er han klar for å bruke energien sin på å å gjøre Jevnaker til et enda bedre sted å være for alle.

 • Fødselsår: 1976 Sivilstand: gift, to barn. Yrkestittel: Psykolog, jobber innen psykisk helsevern for voksne i Vestre Viken. Utdannet ved Universitetet i Bergen. Interesser i fritida: Reiser, kultur, venner og familie, barnas fritidsaktiviteter, hund, fotball. Viktige politiske områder: Oppvekstvilkår for barn, unge og familier, forebyggende innsats, bostedsutvikling. Hva kjennetegner kandidaten?: Trønder. Flyttet til Jevnaker i 2005. Ragnhild er engasjert, tydelig og humørfylt. Ser i sin jobb mange konsekvenser av manglende tidlig innsats. Hun er opptatt av at barn og andre på Jevnaker skal ha tilgang til gode barnehager, skoler, helsetjenester og inkluderende fritidsaktiviteter.

 • Ole Martin Sagengen

 • Astrid Ingeborg Bjørnerud

 • Fødselsår: 1997 Yrkestittel: Student på Universitetet i Sør-Øst-Norge på Hønefoss med jus som fag. Interesser i fritida: Musikk, dans og fotball. Viktige politiske områder: Klima/miljø og alt som handler om barn og unge (barnehage, skole, helse, kultur, idrett m.m.) er prioriterte områder. Hva kjennetegner kandidaten?: Marit er ei jente med mye engasjement og hun er framtidsrettet og tenker positivt. Hun har som varamedlem til kommunestyret møtt en del siste valgperiode, og har derigjennom skaffet seg mye, viktig kompetanse.

 • Lill Helen Olimb

  Lill Helen representerer Østre Jevnaker arbeiderlag og har verv som materialforvalter. Hun brenner for et bedre felleskap, effektiv integrering, bedre skole-, helse- og omsorgstjenester. Lill Helen kjemper også for at vi skal tilby mye bedre psykiatritjenester. I tillegg så kjemper hun for at arbeidslivet går i retning av flere faste ansettelser. I forhold til samferdsel så er et bedre kollektivtilbud en av de tingene som Lill Helen ønsker at Jevnaker skal nyte godt av i framtiden.

 • Hege De Jong

 • Eivind Nygård