Hvilke argumenter er det veimotstanderne velger å se bort ifra i debatten om bompenger?

Kjetil Bredesen opplyser om hvilken nytte den nye veien vil ha for Jevnaker

original_1478643062_6114783

Diskusjonen går om hvor bommene skal plasseres og hva det skal koste å passere på lokalveien. Det påstås at de som ikke kommer til å bruke nyveien ikke vil ha noen glede av veiprosjektet, og ergo ikke ønsker å betale.

Dette er slik jeg ser det helt misforstått. Fra mitt ståsted er dette snarere en dugnad for Jevnakers fremtid; Kommende generasjoner er de som vil få mest glede av vår framsynthet og vårt mot til å ta beslutninger.

På kort sikt vil vi få en moderne miljøgate gjennom Toso og en oppgradering av 241 med gang og sykkelvei. Dette har en anslått verdi av 100-150 millioner, I tillegg vil vi få bygget en attraktiv strandpromenade gjennom Verkevika som er med å fjerne barrieren mot fjorden og som vil gjøre oss mer attraktive å besøke, skape lokale møteplasser og knytte Nesbakken tettere mot turistene på HG. Dessuten må man ta med verdiene av redusert støy, færre trafikkulykker og reduserte utslipp fra tungtrafikken.

Alle andre bomprosjekter påstås å fremme miljø og bruken av el-biler, kollektivtransport og redusert bilbruk på korte avstander, så jeg antar at disse argumentene er gyldige på Jevnaker også? Bommene vil ha flere positive effekter: Redusert handelslekkasje og økt bruk av lokalt næringsliv, økt livskvalitet for beboerne langs dagens vei samt økt verdi på eiendommene der.

På litt lengre sikt vil omkjøringsveien være av stor betydning for næringslivet i og rundt Jevnaker som nå får muligheten til å vokse og tiltrekke seg nyetablering. Arbeidsplasser har en verdi for oss alle i form av skatteinntekter, økt lokal sysselsetting og redusert pendling. Alternativet vi står overfor er at veien nok en gang utsettes med alle de negative konsekvensene det vil gi.

Det har vi ikke råd og tid til!

Oppfordringen blir derfor å støtte opp om arbeidet lokalt med å ta de nødvendige beslutningene og mot samferdselsmyndighetene for å få best mulig betingelser i finansieringen.