Jevnaker – vårt felles ansvar! Det er du som bestemmer hvem som skal styre Jevnaker de neste 4 årene!

original_1478643067_3321817

 Skolene vil være vårt største satsingsområde i årene fremover, med nylig vedtatt kvalitetsplan som veiviser  Sykehjemmet og omsorgstjenestene er blant de beste i landet og skal ytterligere forbedres  Vi ønsker ny vei, men setter grense ved bompenger på 12 kroner ut og inn fra eksisterende vei  Vi har ikke tatt standpunkt i kommunereformsaken, men vil ha bred involvering blant innbyggerne, og folkeavstemning  Vi er på parti med idretten og frivilligheten  Gjennom fellesskap, samarbeid, spleiselag og dugnadsånd skal vi bygge dette samfunnet videre Vi oppfordrer deg til å bruke stemmeretten ved kommunestyrevalget 13. og 14.!