Kommunestyregruppa er konstituert

Morten Lafton fortsetter som gruppeleder. Nestleder i gruppa: Trine Lise Olsson. Sekretær: Lars Magnussen.

original_1478640345_6647289