Leserinnlegg vedr. barnehageplan for Jevnaker

Jevnaker Arbeiderparti er skeptisk til forslaget fra administrasjonen

original_1478643062_6114783

Politisk nestleder i Jevnaker Arbeiderparti kommenterer forslag til ny barnehageplan.

Jevnaker Arbeiderparti er ikke fornøyd!
Barnehageplanen skal nå behandles i kommunestyret:
Jevnaker Arbeiderparti er ikke fornøyd med forslaget som foreligger.

Administrasjonen ser helt bort fra Østsiden av Jevnaker sitt behov for barnehageutbygging, og vi kommer ikke til å støtte dette forslaget.
AP mener at med dagens utvikling i denne delen av bygda må det tas et realt løft; Huskestua er nedlagt, Hovsenga er nedslitt og mangler plass til å vokse, og vi godkjenner nye tomtearealer på denne siden av fjorden.
Det er ikke fornuftig å kjøre de lokale barna på kryss og tvers av kommunen og fordele dem der det er plass. En slik praksis ødelegger barnas mulighet til å bygge lokale vennskap og nettverk, og det er ikke i tråd med vårt ønske om å være en klimaklok kommune. Det bidrar heller ikke til å skape attraktive boområder. Det er heller ikke kollektivtilbud i det foreslåtte området, og det er heller ikke ideelt med uteområde mot elva og Bergertjernet.
Vi vil jobbe for å sette av nytt areal og få en tidsmessig, ny barnehage på plass i kommende 4års-periode, og har derfor programfestet utbygging på Østsiden.

Kjetil Bredesen
Politisk Nestleder
Jevnaker Arbeiderparti