Ønsker du å ha ungdom inn i kommunestyret?

original_1478641407_4070578

Da er det Jevnaker Arbeiderparti du skal stemme på, med sine mange og dyktige ungdomskandidater:

Synne Munkerud 17 år, går på Hadeland VGS. Har erfaring fra styret i AUF og diverse elevråd. Nestleder i Jevnaker ungdomsråd. Har alltid spilt håndball. Brenner mest for likeverd og rettferdighet. Opptatt av utdanning/skole, helsetilbud og tilbud for barn og unge.

Vemund Aaskjær Braathen 19 år, student. Vært leder i Ringerike og Hole AUF. Interessert i lesing, sport, historie og internasjonal politikk. Opptatt av en rettferdig skattepolitikk og en bærekraftig miljø- og klimapolitikk.

Sigri Rosø 25 år, tar mastergrad i landskapsarkitektur på Ås. Har erfaring fra styreverv i skolekorps og studentdemokrati. Er glad i å pusle med håndarbeid eller lese en god bok. Opptatt av godt kommunalt planarbeid, og like muligheter for alle.

Marie Nicolaysen Färber 18 år, har akkurat avsluttet videregående skole og ønsker å utdanne seg som lærer. Er aktiv skytter og er ellers glad i å trene og være sammen med venner, familie og hund. Opptatt av at vi skal ha et inkluderende samfunn der alle har like muligheter.

Marit Krogvold Eriksen 18 år, går på Ringerike Videregående skole. Vært leder i Hadeland AUF. Interessert i musikk og dans. Opptatt av likestilling, internasjonale temaer, og helse (spesielt psykisk).

Vi i Jevnaker Arbeiderparti vil jobbe for at Jevnaker skal være en god kommune for ungdom Vi vil jobbe for gode ungdomstilbud og tiltak som gir en spennende og innholdsrik hverdag. Vi vil ha en skole som gir muligheter for god læring for alle

For å få til dette, vil vi:

 Jobbe for et bedre, billigere og mer tilgjengelig kollektivtilbud – også i helgene  Gi barn og unge et variert fritidstilbud, gjennom en god kulturskole og samarbeid med idrettslag  Sikre at flere læringer får tilbud om lærlingplass i kommunen, også gjennom samarbeid med det private næringslivet  Utvide og koble sammen gang- og sykkelveinettet  Styrke både skolehelsetjenesten, og det psykiske helsetilbudet rettet mot ungdom  Jobbe aktivt mot mobbing, og ha tidlig og tverrfaglig innsats for å forebygge  Øke fokuset på tidlig innsats og tilrettelagt opplæring i skolen  Sikre god rådgivningstjeneste i grunnskolen  Styrke elevråd og ungdomsråd og deres mulighet til å påvirke politiske prosesser