Takk til våre velgere!

original_1478640344_5435867

Vi takker for den tilliten vi har fått fra våre velgere i kommunestyrevalget! Arbeiderpartiet er fortsatt Jevnakers klart største parti, og vi skal forvalte vårt mandat så godt vi kan for å føre utviklingen i Jevnaker trygt videre.