Leder

Ragnhild S. Dypvik Norstrøm

Ragnhild S. Dypvik Norstrøm

Fødselsår: 1976
Sivilstand: gift, to barn.
Yrkestittel: Psykolog, jobber innen psykisk helsevern for voksne i Vestre Viken. Utdannet ved Universitetet i Bergen.
Interesser i fritida: Reiser, kultur, venner og familie, barnas fritidsaktiviteter, hund, fotball.
Viktige politiske områder: Oppvekstvilkår for barn, unge og familier, forebyggende innsats, bostedsutvikling.
Hva kjennetegner kandidaten?: Trønder. Flyttet til Jevnaker i 2005. Ragnhild er engasjert, tydelig og humørfylt. Ser i sin jobb mange konsekvenser av manglende tidlig innsats. Hun er opptatt av at barn og andre på Jevnaker skal ha tilgang til gode barnehager, skoler, helsetjenester og inkluderende fritidsaktiviteter.