Representant

Cecilie Sandbakken

Fødselsår:

1981

Sivilstaus:

Gift, tre barn i barnehage og barneskole.

Yrkestittel:

Politioverbetjent, etterforskning av seksuelle overgrep og vold mot barn.

Interesser på fritiden:

Cecilie bruker mesteparten av fritiden sammen med sin mann og deres tre barn. Liker å reise, trening og friluftsliv.

Viktige politiske områder:

Cecilie er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår; barnehage, skole, fritidstilbud og folkehelse er derfor viktige områder.

Hva kjennetegner kandidaten?:

Cecilie har ingen politisk erfaring, men har gjennom andre verv opplevd å ha en reell mulighet til å påvirke, og har derfor engasjert seg i politikken. Cecilie har bakgrunn fra Hæren, i Kriminalomsorgen og har de 10 siste årene jobbet i politiet. Hun har gjennom jobben sett verdien av godt tverretatlig samarbeid, tidlig innsats og lavterskel tilbud i kommunen. Hun tror på at ett godt nærmiljø er viktig for både barn og voksne.

Cecilie Sandbakken