Sekretær

Per Gunnar Nygård

Per Gunnar Nygård

Fødselsår: 1973
Yrkestittel: IKT-konsulent i Jevnaker kommune
Interesser i fritida: Han er opptatt av friluftsliv, motorsykkel samt å være en god familiefar og følge opp sine to sønner på 21 og 19 år, hvor den ene er frisk og den andre sliter med noen ekstra utfordringer.
Viktige politiske områder: Interessert i bygdeutvikling, inkludering og frivillighet. Det blir viktig i tiden framover for kommunen å bidra til av Jevnaker-bygda kan utvikle seg og blomstre ved å støtte opp om de mange og gode initiativ som skjer fra flere enkeltpersoner for tiden.
Hva kjennetegner kandidaten?: Per Gunnar liker å delta i prosesser og er flink til å se mulighetene. Etter at han nå er ferdig med 14 år med dagpendling er han klar for å bruke energien sin på å å gjøre Jevnaker til et enda bedre sted å være for alle.